©2014-2019, HĐND - UBND HUYỆN SÌN HỒ
Địa chỉ: TT Sìn Hồ - Huyện Sìn Hồ.
Điện thoại: ; Fax: Lịch công tác